Markkinoille360

Innovaation kaupallistaminen on haasteellista. Vastaako uuden tuotteen tai palvelun rakenne/muoto kysyntää? Onko hinnoittelu asemoitu oikein tai mistä asiakkaat voivat ostaa tuotteen/ palvelun?Markkinoille360

Kaupallistamisprojektin tuomia hyötyjä:

  • Nopeasti tulokseen
  • Nopea oppiminen suoraan asiakkailta
  • Tuotteistus (tuotemerkit, patentit, viralliset numeroinnit)
  • Myyntikanavat ja konkreettinen jalkautus